படிவத்தை பூர்த்தி செய்யும் போது ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் எங்களை தொடர்புகொள்ளவும். பிரசாத் டிஜிட்டல் ஸ்டுடியோ, 13A, கோதண்டபாணி தெரு, கும்பகோணம். தொலைபேசி: 0435-2433550, +91 98940 46668. தொடர்புகொள்ளும் நேரம் காலை 10.00 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை.

Online ID Form - Fill all the Mandatory Details carefully.

Login Student Profile